การสร้างไซต์จาก Google sites ตอนที่ 2

เริ่มเผยแพร่วันที่  19  ตุลาคม  2558
เมื่อชมวีดิโอแล้ว  กรุณาตอบแบบสอมถามตามความคิดเห็นของท่าน

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคลิปสอนการสร้างเว็บไซต์ ตอนที่ 2

ดูสรุปผลของความคิดเห็นทั้งหมดของผู้เข้าชมวีดิโอ  คลิก