การสร้างเว็บไซต์จาก Google sites ตอนที่ 1

เริ่มเผยแพร่วันที่  19  ตุลาคม  2558
เมื่อชมวีดิโอแล้ว  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคลิปสอนการสร้างเว็บไซต์ ตอนที่ 1

ดูสรุปผลของความคิดเห็นทั้งหมดของผู้เข้าชมวีดิโอ  คลิก