กิจกรรมการนิเทศ

วันที่โพสต์: 28 ก.ย. 2015, 2:25:43

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้ดำเนินการนิเทศเรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองแอก อำเภอจตุรพักตร์พิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1